Lepidlo na obklady SOPRO MB 414

contact-form-0
1 385 Kč / ks
Skladem

Cementová, flexibilní malta pro středněvrstvé lože s obsahem trasu, pro tloušťku lože 5 – 20 mm, vhodná pro lepení Wallstone

Na vzorkovně ve Svitavách se nenachází sklad tohoto produktu.

Většina objednávek s osobním odběrem bude naskladněna v rozmezí 5-14 dní (není-li produkt na objednání).

Detailní informace

Detailní popis produktu

SOPRO MB 414 - Lepidlo na obklady WALLSTONE | DEKSTONE

Lepidlo SOPRO MB 414 je cementová, flexibilní malta s obsahem trasu, středněvrstvá, určená k lepení a pokládání keramických obkladů a dlažeb, desek, Cotto, betonové dlažby a desek z přírodních kamenů. Pro tloušťku lože 5 – 20 mm. Nízký obsah chromátů podle Směrnice 2003/53/ES.

 • flexibilní středněvrstvá malta
 • s rýnským trasem
 • více ochrany proti výkvětům a zbarvení
 • obzvláště vhodná pro velké formáty s profilovaným rubem a velkými tolerancemi v tloušťce
 • na fasády, balkony a terasy, obklad na obklad a pro podlahové vytápění
 • k vyrovnání nerovností do 20 mm
 • na stěny a podlahy
 • do interiérů i exteriérů

Oblasti použití

Keramické obklady a desky, cihelné a betonové dlažby, dlažby z přírodního kamene, ručně vyráběné prvky, desky z tvrzené pěny.

Obzvláště vhodná pro desky s hrubě profilovanými rubovými stranami a tolerancemi v tloušťce, z přírodního kamene*, kde je nebezpečí výkvětů a změny barvy.

Bytové a občanské stavby, průmyslové a administrativní budovy, pro vlhké a mokré prostory, balkony, terasy, fasády, parapety a chodníky.

K vyrovnání nerovností do 20 mm.

* Pro krystalický mramor, tenké a světlé obklady z granitu a obzvláště citlivé obklady z vápence na změnu barvy doporučujeme použít bílé lepidlo Sopro MarmorFlexKleber, Sopro VarioFlex Marmor nebo Sopro´s No.1 weiss

Vhodné podklady

Beton a lehčený beton, min. 3 měsíce starý; cementové potěry, anhydritové potěry a anhydritové samonivelační potěry, asfaltové potěry; suché potěry, vytápěné podlahové konstrukce (cementové a síranovápenaté potěry), staré, pevné keramické, teracové, betonové a z přírodního kamene dlažby, sádrové stavební dílce, sádrokartonové a sádrovláknité desky, vyspárované zdivo; cementové a vápenocementové omítky; pojiva pro omítky a pro zdění, tvrzené polystyrénové desky.

Poměr míchání

cca 5 lit vody : 25 kg Sopro MB 414 Trass flexibel

Doba zrání

3 - 5 min

Doba zpracování

cca 3 hod., tuhnoucí malta se nesmí smíchat s vodou ani s čerstvou maltou

Pochozí/spárovatelná

po cca 24 hodinách; popř. po ztvrdnutí malty; položit desky pro roznášení tlaku. V chladných ročních obdobích doporučujeme použití rychletvrdnoucích lepících malt, např. Sopro MittelDickbettMörtel MDM 888

Zatížitelná

po cca 7 dnech; v průmyslových objektech a na vytápěných podlahách po cca 28 dnech

Časové údaje

se vztahují na běžnou teplotu +23°C a 50% relativní vlhkost vzduchu. Vyšší hodnoty tyto doby zkracují, nižší je prodlužují

Teplota zpracování

zpracovatelnost od +5°C do max. +30°C

Spotřeba

cca 1,3 kg/m2 na vrstvu o tloušťce 1 mm

Nářadí

el. míchadlo, zubová stěrka lžíce s vhodnými zuby, nářadí očistěte bezprostředně po použití vodou

Skladování

v neporušeném obalu a v suchu na paletě max. 12 měsíců

Balení

pytel 25 kg

Vlastnosti

Sopro MB 414 Trass flexibel je poddajná a lehce zpracovatelná malta s velmi dobrou kontaktní přilnavostí, pevností a vysokou vodoodpudivostí. Odolná zmrazovacím cyklům. Vytvrdlá malta je vysoce tvárná a proto obzvláště vhodná pro lepení a pokládku na kritické podklady. Díky přísadě trassu snižuje riziko výkvětů.

Příprava podkladu

Podklady musí být čisté, pevné, nosné, tvarově stabilní a zbavené látek snižujících přilnavost. Stávající trhliny v potěrech uzavřete zalitím pryskyřicí Sopro Gießharz.

Hrubé nerovnosti vyrovnejte stěrkou Sopro Reparaturspachtel nebo Sopro Standfest, podlahové plochy v interiérech (suché) srovnejte pomocí Sopro FS 15, Sopro FS 30, Sopro Anhydritfliespachtel nebo Sopro Faserfliesspachtel. Na potěry vyrobené ze Sopro RapidurÒ B1 lze pokládat dlaždice již po 12 hodinách pokud je vlhkost podkladu < 4 CM%.

Síranovápenaté (anhydritové) potěry musí mít obsah vlhkosti < 0,5 % a musí být dostatečně obroušené, odsáté a napenetrované. Cementové potěry musí být 28 dnů staré a suché. Vytápěné cementové a síranovápenaté potěry je nutno před pokládkou zahřát a ochladit v souladu s příslušnými normami (topný protokol): zbytková vlhkost u cementových potěrů < 2,0 CM%, síranovápenaté potěry < 0,3 CM%. Asfaltové potěry musí být zasypané křemičitým pískem.

Platí příslušné normy, směrnice a doporučení , jakož i obecně uznávaná technická pravidla.

Penetrace

Sopro Grundierung: sádrové stěnové panely; sádrokarton - styčné spáry a stěrky; sádrovláknité desky; anhydritové potěry a anhydritové samonivelační potěry; suché potěry; cementový potěr, silně nebo různě savý pórobeton (interiéry), cementová a vápenocementová omítka, zdící a omítková pojiva, plně vyspárované zdivo; cementové potěry, beton, lehčený beton; desky z tvrzené pěny; všechny pevné stejnoměrně savé minerální podklady.

Pro lože tloušťky více než 5 mm se na síranovápenaté potěry musí provést penetrace Sopro EpoxiGrundierung.

Sopro HaftPrimer S: všechny hladké podklady s uzavřenými póry, jako např. staré povrchy z dlaždic a obkladaček, teracových dlaždic, z opracovaného přírodního kamene, betonových tvarovek, staré zbytky lepidla z podlah z PVC nebo koberce

Bez penetrace: beton; lehčený beton; desky z tvrzeného polystyrénu; všechny pevné stejnoměrně savé minerální podklady

Zpracování

Cca 5 lit vody v čistém kbelíku smíchejte s 25 kg (1 pytel) Sopro MB 414 Trass flexibel v homogenní směs do požadované konzistence. Směs nechte cca. 5 min. stát a poté ještě jednou důkladně promíchejte.

Silným tlakem naneste kontaktní vrstvu, přebytečnou maltu stáhněte a následně vhodnou zubovou stěrkou natáhněte hřebenové lože (úhel hladítka 45–60°). Pro větší tloušťku lože použijte nářadí Sopro Aufsatzleiste. Dlažbu před nalepením důkladně na rubové straně očistěte od prachu a volných částic, na rubovou plochu naneste zubovou stěrkou tenkou vrstvu malty, teprve poté dlažbu pokládejte a fixujte.

Naneste si na plochu pouze tolik lepidla, na kterou jste schopni do zavadnutí malty položit obklad/dlažbu. Spáry před vytvrdnutím malty vyškrábejte a povrch dlažby omyjte.

Sopro TR MB Trass flexibel lze pokládat klasickým způsobem (podle šňůry).

Pokyny pro Vaši bezpečnost

Materiál obsahuje cement, reaguje s vlhkostí resp. vodou silně alkalicky.

Přiřazené symboly nebezpečnosti:

 • Xi Dráždivý

Přiřazené R-věty:

 • R 37/38 Dráždí dýchací orgány a kůži.
 • R 41 Nebezpečí vážného poškození očí.

Přiřazené S-věty:

 • S 2 Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • S 22 Nevdechujte prach.
 • S 24/25 Zamezte styku s kůží a očima.
 • S 26 Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.
 • S 37/39 Používejte vhodné ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít.
 • S 46 Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.

GISCODE ZP1 Nízký obsah chromátů podle Směrnice 2003/53/ES

Údaje obsažené v této informaci jsou popisy výrobku. Představují všeobecné pokyny na základě našich zkušeností a testů a nepřihlíží ke konkrétnímu případu aplikace. Z údajů nelze vyvozovat žádné nároky na náhradu. V případě potřeby se prosím obraťte na náš technický poradenský servis.

Použití pouze u obkladů série WALLSTONE.

 

Doplňkové parametry

Kategorie: Lepidla na obklady
Záruka: 1 rok
Hmotnost: 25 kg
Vydatnost: 6 m²
Spotřeba : cca 4 kg /m²
Poměr míchání: cca 5 lit vody : 25 kg Sopro MB 414 Trass flexibel
Doba zrání: 5min
Zatížitelná: po 7 dnech

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

5
2x
4
0x
3
0x
2
0x
1
0x
Nevyplňujte toto pole:

Firma Sopro Bauchemie GmbH patří svým rozsáhlým výrobním programem v oblasti stavební chemie pro pokládku obkladů a dlažby mezi přední výrobce v Evropě.

Tuto stavební chemii dodáváme k obkladům WALLSTONE