plotový systém VASPO

PLOTOVÝ SYSTÉM VRŠATEC

 
Celý plotový systém využíva pre stavbu múrikov i stĺpikov šesť základných prvkov označených 0-1-2-3-4-5. Na výrobu sa využíva overená technológia ako pri výrobe obkladov a to dáva plotovému systému dokonalý vzhľad s dôrazom na každý detail. Každý diel má pre ľahšiu identifikáciu na vrchnej aj spodnej  časti označenie od 0. do 5. Koncové  kusy 0. a 5. sa používajú na rovné ukončenie alebo pre napojenie do stĺpikov.  Koncový kus 0. pasuje len do prvku 1. a koncový kus 5. pasuje len do prvku 4.