Impregnace STONESIL AQUA - na obklady WILDSTONE

303 Kč / ks
Skladem

STONESIL AQUA je určen pro impregnaci anorganických povrchů proti průniku vody. Užívá se jako finální hydrofobizující nátěr na umělý kámen.

Na vzorkovně ve Svitavách se nenachází sklad tohoto produktu.

Většina objednávek s osobním odběrem bude naskladněna v rozmezí 5-14 dní (není-li produkt na objednání).

 

Detailní informace

Detailní popis produktu

STONESIL AQUA je určen pro impregnaci kamených obkladů wildstone

Užívá se jako finální hydrofobizující nátěr na umělý kámen (sochařská díla, obklady fasád, kamenné stavby), střešní krytiny, na všechny typy omítek apod.

Nevytváří lesklý povrch a nemění vzhled materiálů. Hydrofobizační prostředek STONESIL AQUA je určen pro impregnaci anorganických povrchů proti průniku vody. Dešťová voda způsobuje zašpinění a destrukci stavebních materiálů tím, že do nich proniká, vnáší s sebou nečistoty a postupně je nasycuje solemi (sírany a siřičitany).

Narůstající krystaly těchto solí jsou pak příčinou ztráty pevnosti stavebních materiálů a jejich postupné eroze, výkvětů těchto solí, špinavých skvrn a celkového zašpinění. Aplikace přípravku STONESIL AQUA měřitelně nezvyšuje difuzní odpor. Na všech neutrálních i alkalických materiálech zdiva rychle zasychá, hydrofobizační efekt nastává již několik hodin po jeho aplikaci.

STONESIL AQUA je odolný teplotním změnám, ultrafialovému záření i exhalátům a ošetřený povrch je netoxický. Nehodí se na zasolené a vlhké stavební materiály.

Účinky:

 • Oživuje vzhled stavebních materiálů, brání přístupu vody i do jeho trhlin o šíři až do 0,2 mm, výrazně prodlužuje jeho životnost, brání jeho zašpinění.

Schválení:

 • Výrobek splňuje požadavky zákona č.22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Na výrobek bylo vydáno prohlášení o shodě.

Složení:

 • Siloxanový polymer 

Parametry:

 • hustota 1020 kg/m3
 • sušina 5 %
 • vzhled nízkoviskózní čirá kapalina

Příprava podkladu:

 • Ošetřované plochy musí být čisté, nemastné a suché.
 • Nové omítky musí být vyzrálé (min. 28 dní).
 • Krusty, prach a nepřilnavé části, příp. nátěry odstranit škrábáním, kartáčováním, broušením až na soudržný podklad.
 • Větší trhliny se vyspraví vyrovnávací hmotou.
 • Zašpiněné povrchy je nejlépe omýt tlakovou vodou.
 • Nedoporučuje se používat saponátů.
 • Při ošetření povrchů abrazivními prostředky se doporučuje následné omytí tlakovou vodou.
 • Po umytí je nutné nechat povrch vyschnout. 

UPOZORNĚNÍ:

 • Prostředek vždy vyzkoušejte na ploše cca 0,2 – 0,5 m2 pro kontrolu výsledného vzhledu ošetřovaného povrchu. 

Aplikace:

 • Doba zasychání je závislá na klimatických podmínkách, nátěr je proschlý během několika hodin, hydrofobizační efekt nastává již po 12 hodinách při normálních klimatických podmínkách.
 • Po aplikaci je nutné chránit před deštěm 24 hodin.
 • Výrobek aplikujte pouze za teplot podkladu a vzduchu vyšších než 5°C.

Způsob nanášení:

 • Válečkem, štětkou nebo stříkáním - neředit!
 • Nanášejte max. ve dvou vrstvách (může docházet k tvorbě lesklých míst). 

Spotřeba:

 • Podle typu podkladu, poréznosti a savosti ošetřované plochy 0,1 - 0,2 l/m2, vydatnost je tedy cca 7-10m2
 • Při přetírání fasád pro zvýšení hydrofobity (aplikace na fasádní barvy) spotřeba cca 0,1l/m2. Skutečnou spotřebu je třeba zjistit předem na malém zkušebním vzorku. 

Ředění:

 • Neředit.

Údržba:

 • Pomůcky po skončení práce omýt vodou.

Hygiena a bezpečnost práce:

 • Výrobek není chemicky nebezpečným přípravkem ve smyslu zákona č. 356/2003 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
 • Může však mít dráždivé účinky především na oči, méně na pokožku.
 • Nelze vyloučit vznik alergie.
 • Při práci nejíst, nepít, nekouřit.
 • Před pracovní přestávkou a po práci omýt ruce vodou a ošetřit reparačním krémem.
 • Uchovávat mimo dosah dětí.
 • Zamezte styku s očima.
 • Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice. 

První pomoc:

 • Při náhodném požití vypláchnout ústa vodou a vypít asi 0,5 l vody, nevyvolávat zvracení, vyhledat lékařskou pomoc.
 • Při zasažení očí vymývat rozevřené oči 10 – 15 minut vodou, vyhledat lékařskou pomoc.
 • Při zasažení kůže sejmout kontaminovaný oděv a kůži umýt vodou a mýdlem.

Požárně technická charakteristika:

 • Výrobek není hořlavá kapalina ve smyslu ČSN 650201. 

Skladování:

 • Skladovat lze v původních neotevřených obalech během 1.-12. měsíce od data výroby při teplotě 5-30°C.
 • Během 13.-24.měsíce od data výroby při teplotách 5-10°C.
 • Maximální skladovatelnost 24 měsíců.
 • Výrobek nesmí zmrznout. 

Přeprava:

 • Přepravovat pouze při teplotách od +5°C do +35°C. 

Balení:

 • 1 litr

Použití pouze u obkladů série WILDSTONE.

Doplňkové parametry

Kategorie: Stavební chemie na lepení obkladů
Záruka: 1 rok
Hmotnost: 1 kg
Barva a vzhled: mléčně bílá nízkoviskózní kapalina (po vyschnutí není vidět)
Obsah účinné složky: cca 5%
Hustota : 990 – 1000 kg/m3
PH: 3 - 4
Bod tuhnutí: 0 °C
Spotřeba: 0,3 až 1 l/m2 v závislosti na nasákavosti materiálu
Nanášení při teplotě: +5 až + 30 °C
Výrobce: Wildstone
Použití obkladu: Venkovní i vnitřní
Mrazuvzdornost: Ano
Vydatnost: 7-10m2

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

5
4x
4
2x
3
2x
2
2x
1
0x
Nevyplňujte toto pole:

wild stone

Kamenné obklady a dlažby WILDSTONE | obkladový kámen

Kamenné obklady Wild stone dokonale nahrazují lomový kámen. Design je absolutní – k nerozeznání od lomového kamene. Váha je však o cca 40% nižší.

WILDSTONE má certifikovaný a přes 10 let odzkoušený systém lepení na zateplovací systémy, včetně zkoušek ETICS. Pracovní plocha kamene je kompaktní a rovná, zároveň však dostatečně hrubá, což ulehčuje práci s kamenem.

Tyto poctivě zpracované lehčené kamenné obklady se používají v interiéru i exteriéru k obkladu zdí, fasád, plotů, komínů, koupelen, kuchyní a podobně.  Výrobce WILDSTONE klade velký důraz na vysokou kvalitu svých výrobků. Veškeré lehčené kamenné obklady jsou vyrobené s garancí 45 let na stálobarevnost.

wildstone

018