Návod na lepení obkladů

LEPENÍ OBKLADŮ A POKLÁDKA DLAŽBY

POKUD MÁME DOSTATEK ČASU, TRPĚLIVOSTI A JSME MANUÁLNĚ ZRUČNÍ, NENÍ TO NIC SLOŽITÉHO. V OPAČNÉM PŘÍPADĚ DOPORUČUJEME PROFESIONÁLA.

JSTE-LI NADŠENÍ KUTILOVÉ, PAK JE PRO VÁS URČEN TENTO UNIVERZÁLNÍ NÁVOD - JAK LEPIT OBKLADY. VŽDY SE VŠAK DRŽTE PŘESNÝCH POKYNŮ UVÁDĚNÝCH VÝROBCEM DANÉHO OBKLADU – SHLÉDNĚTE ORIGINÁLNÍ VIDEA VÝROBCE.


JAK LEPIT OBKLADY

Předpokládáme, že v této chvíli už máte svoje obklady doma, pokud ne a budete teprve vybírat, doporučujeme si pročíst Jak vybrat obklady a následně si prohlédněte naši nabídku.

Máme tedy vybrané místo pokládky, vhodný obklad a můžeme začít. 

1.NÁŘADÍ A POMŮCKY

Jaké nářadí a pomůcky si nachystat před lepením obkladu?

OCHRANNÉ POMŮCKY

 • ochranné rukavice, roušku (při řezání dochází k vysoké prašnosti), brýle

PŘÍPRAVA PODKLADU

 • penetrace
 • ochranné rukavice
 • papír na zakrytí podlahy či překrývací fólii a lepící papírovou pásku
 • zalamovací nůž
 • malířská štětka na nanášení penetrace
 • kbelík

LEPENÍ OBKLADŮ

 • zubová stěrka
 • špachtle
 • ocelový kartáč (nebo jinou pomůcku na zdrsnění povrchu obkladu)
 • úhlová bruska s diamantovým kotoučem nebo pilka na železo
 • vodováha
 • nádoba na rozmíchání lepidla
 • vrtačka s míchacím nástavcem
 • případně šňůru k vyznačení roviny, křížky pokud budeme rovnoměrně spárovat
 • úhlenice
 • metr
 • tužka
 • nádoba s vodou a pěnová houbička (pro případ znečištění obkladu lepidlem)
 • lepidlo

ZÁVĚREČNÉ OŠETŘENÍ (ASI PO 14 DNECH)

 • impregnace
 • krycí fólie
 • štětec či rozprašovač

2. PŘÍPRAVA PODKLADU

Podklad musíme velmi důkladně připravit. Mnoho lidí tuto část ráda přeskočí a výsledek pak není podle očekávání. Víme, že už chcete mít obklad na místě a těšit se z něj, ale právě proto musíte velkou část práce věnovat dokonalé přípravě povrchu, na který budete lepit obklad.

V případě, že se montáž provádí na kontaktní zateplovací systém (polystyren, minerální vata atp.), je zapotřebí použít ke kotvení izolantu (polystyren, vata) dvojnásobný počet talířových hmoždinek s ocelovým trnem. Doporučuje se také aplikovat dvojitou vrstvu perlinky. V případě, že se obkládá na dřevěný povrch, je potřeba použít speciální lepidlo pro lepení obkladů na dřevěné podklady a dodržet přípravu podkladu dle doporučení výrobce lepidla.

JAK MÁ PODKLAD VYPADAT? PLOCHA MUSÍ BÝT:

 • čistá a suchá
 • pevná a nosná (nesmí se olupovat, opadávat)
 • vodorovná
 • zbavená prachu, mastnoty a předchozích nátěrů či tapet
 • rovná – všechny trhliny zatřeme tmelem
 • napenetrovaná (používejte penetrační nátěr doporučený výrobcem obkladů)

PENETRACE

Je nutné použít penetraci? Ano. Penetrace zpevní starší omítky a zajistí správnou přilnavost pro obklad – sjednotí a sníží nasákavost podkladu. Nedochází tak k předčasnému vysychání lepidla, které by způsobilo sníženou pevnost spoje. Penetraci nanášíme na celý podklad a v takovém množství, aby ji byl podklad schopný nasáknout. Pokud nanášíme více vrstev, je vhodné druhou vrstvu nanést ještě před vyschnutím prvního nátěru.

4. NAPLÁNOVÁNÍ POLOŽENÍ OBKLADU

Vždy před samotným lepením proveďte rozplánování a vyměření obkladu. Doporučujeme zahájit rozplánování obkládání od rohových částí. Následně si od překladů stavebních otvorů (nad okny, nad dveřmi) přeneste do dolní části stěny počty vrstev (šířka obkladu + spára 1 cm) pro založení první vrstvy obkladu. U první vrstvy dbejte na co nejpřesnější založení - použijte k vyměření např. vodováhu, lať nebo stavební provázek. 

Odborník doporučuje: „Při nákupu dobře spočítejte plochu, kterou chcete obkládat a obkladu vždy objednejte větší množství. Zhruba o 5 – 10% větší množství z celkového objemu na prořezy a na rezervu při rozbití. Při doobjednávání hrozí dodání jiné výrobní šarže a jiného barevného odstínu.“

5. PŘÍPRAVA OBKLADU A LEPIDLA

OBKLAD:

 • z lepené strany zdrsněte kartáčem a očistěte od prachu štětcem nebo smetáčkem.

LEPIDLO ZVOLÍME:

 • dle výrobce obkladu
 • podle použití – interiér/exteriér
 • podle podkladu
 • rozmícháme podle návodu na obalu

Nebojte se, že byste zvolili nesprávně lepidlo na obklady, stačí se držet pokynů daného výrobce.

6. LEPENÍ OBKLADU

Při výrobě může docházet k barevným odlišnostem, a proto obklad bereme střídavě z několika otevřených balení. Dosáhneme tak jednotného barevného rozložení a přirozeného vzhledu.

 • Lepidlo nanášíme zubovou stěrkou na obklad a v některých případech i na obkládanou plochu (opět dle doporučení výrobce).
 • Nanášení lepidla na obkládanou plochu - natírejte vždy jen takovou část, kterou jste schopni obložit do doby, než začne lepidlo „zavadat“ (cca 30 min.).
 • Usazení obkladu - obklad po nanesení lepidla přiložíme, přitlačíme a „usadíme“ – tzn. pohybem přiloženého obkladu ze strany na stranu rovnoměrně rozmístíme lepidlo.
 • Rohové prvky - pokud používáme rohové prvky (obklady), začínáme jimi každou novou řadu.
 • Rovina lepení - při lepení průběžně kontrolujte vodováhou vodorovné i svislé uložení.
 • Oprava chybného položení - je možná ihned po přilepení. K řezání obkladu používejte nejlépe úhlovou brusku (flexu) s diamantovým kotoučem (je možné použít i pilku na železo v případě sádrových obkladů). Pokud je nutné spárovat, použijte spárovací křížky, které vám zaručí stejnoměrné odstupy.
 • Čistota práce - veškeré práce se snažte dělat tak, abyste obklady neušpinili. Pokud obklad přeci jen ušpiníte lepidlem, setřete ho ihned navlhčenou pěnovou houbičkou. Po zaschnutí se Vám nemusí podařit nečistoty odstranit.

PŘI LEPENÍ OBKLADU V EXTERIÉRU DODRŽUJTE TYTO ZÁSADY:

 • při montáži nesmí na obkládané plochy pršet, také je potřeba po dokončení montáže zajistit, aby obložená plocha nepřišla do styku s vodou.
 • teplota vzduchu, obkladu a podkladu se musí pohybovat mezi +5 C° až +25 C°.

Pro lepení v exteriérech používejte pouze cementové mrazuvzdorné flexibilní lepidlo s třídou označení C2TE, které si připravte dle návodu výrobce.

7. SPÁROVÁNÍ

Spárování provádíme pouze tehdy, je-li k tomu obklad určen. Tuto informaci zjistíte v našem e-shopu u příslušného obkladu.

JAK SPÁROVAT OBKLADY?

 • namíchejte spárovací hmotu dle návodu
 • spárujeme po vytuhnutí lepidla
 • lepíme pomocí hladké gumové stěrky, kdy stěrkou zapravíme hmotu nebo spárovací špachtlí vtlačujeme hmotu do spár – konkrétní techniku doporučí výrobce
 • začistíme štětečkem spáry a přebytky ještě oprášíme velkým měkkým štětcem

8. ZÁVĚREČNÉ OŠETŘENÍ

Impregnace kamenných obkladů je bílým voděodolným roztokem na bázi silikonů, který slouží k ochraně obkladu před znečištěním a k zachování vzhledu.

OŠETŘENÍ OBKLADŮ:

 • zamezí hloubkovému znečištění
 • poskytuje ochranu před působením povětrnostních vlivů
 • chrání před růstem mechů, řas a plísní
 • chrání před nasáváním vlhkosti
 • zlepšuje estetické vlastnosti povrchu

JAK IMPREGNOVAT OBKLADY?

Za 1 - 2 týdny po obkládce, očistěte povrch od prachu a jiných nečistot. Naneste rovnoměrně impregnační roztok štětcem nebo nástřikem. Variantu nanášení zvolte podle struktury materiálu. Druhý nátěr aplikujte ještě do vlhké první vrstvy.

NA VIDEONÁVODY SE PODÍVEJTE ZDE