Impregnace SOPRO MNP 704 - zachová barvy kamene

contact-form-0
1 319 Kč / ks
Skladem

Transparentní impregnace speciálně pro přírodní kamenné obklady a pro mramor. Nabízí dlouhodobou ochranu před působením vody, olejů a tuků.

Na vzorkovně ve Svitavách se nenachází sklad tohoto produktu.

Většina objednávek s osobním odběrem bude naskladněna v rozmezí 5-14 dní (není-li produkt na objednání).

 

Detailní informace

Detailní popis produktu

Impregnace SOPRO MNP 704 je impregnace na přírodní kamenné obklady a dlažby WALLSTONE

  • dlouhodobá ochrana obkladů a dlažeb před olejem, mazadly a vodou
  • netvořící film
  • do koupelen, kuchyní pro stolové desky, parapety a kuchyňské pracovní plochy
  • odpudivý pro vodu, olej a mazadla
  • plný účinek po 24 až 48 hod.
  • do interiéru i exteriéru

Vlastnosti

Kapilární nasákavost podkladu je natolik redukována, že vsakování vody, olejů a mazadel je prakticky vyloučeno. Propustnost pro vodní páry a tím i možnost vysychání podkladu zachována. Bezpečnost proti uklouznutí není vůbec nebo jen nepatrně ovlivněna.

  • odpudivý pro vodu, olej a mazadla
  • plný účinek po 24 až 48 hod.
  • do interiéru i exteriéru

Zpracování

Před započetím práce provést zkušební vzorek. Podklad musí být čistý a dobře vyschlý. Případné skvrny a nečistoty odstraňte vhodným odstraňovačem. Nově provedené obklady a dlažby nutno nechat až 3 měsíce vyzrát, povrchy po čištění v interiéru min 2 dny, v exteriéru 4 až 6 dnů nechat vyschnout. Zbytky cementového mléka, silikonu, vosku a jiné před aplikací odstranit. Optimální teplota pro nanášení je mezi 5 - 25°C. Podlahové topení maximálně ztlumit. Nenanášet při intenzívním slunečním svitu. Sopro MNP 704 nanášet čistým vlákna nepouštějícím hadrem, štětcem nebo mopem a nechat vsáknout. Savé podklady podle potřeby po 5 min. opatřit druhým nátěrem. Přebytečný materiál setřít suchým hadrem. Pracovní nářadí očistíme ředidlem.

Trvanlivost

V exteriérech zůstane impregnační účinek podle podkladu a povětrnostních vlivů cca. 5 – 10 roky. V interiérech záleží na použitém čistícím prostředku, nevhodné jsou prostředky se silným odmašťujícím účinkem a prostředky, které tvoří film. Doporučujeme pravidelné čištění pomocí Sopro MarmorNaturstein-Wischpflege nebo Sopro Wischpflege, které podpoří účinek Sopro MNP 704.  

Upozornění

Zabránit tvorbě šmouh. Tekutý produkt se musí do povrchu dobře vsáknout, nesmí uschnout na povrchu. Přebytečný nátěr suchým hadrem beze zbytku odstranit (pokud jsou již vidět zaschlá místa hadr lehce navlhčit). Nenechat žádný přebytek zaschnout na povrchu (nelze ho již odstranit). Sopro MNP 704 lze nanášet pouze na nasákavé a plně vyschlé podklady. Sklo, keramika na ředila citlivé povrchy jako např. laky, dřevo, atd. nutno chránit před potřísněním. Ošetřené plochy nesní být následující 2-3 dny zasaženy vodou. Ošetřené plochy se nutné chránit 2-3 dny před vlhkostí. Při následné obnově nátěru se nanese nová tenká vrstva. U savých kamenů lze použít tento prostředek pro lepší čištění dlažeb po vyspárování. Prostředek je nutné nanést několik dní v tenké vrstvě na dlažbu. Vzhled není změněn nebo minimálně (ztmavnutí podkladu je u některých kamenů možné).

Upozornění pro vaší bezpečnost

Označení podle GefstoffV, symbol nebezpečnosti: Xn Zdraví škodlivý, N Nebezpečný pro životní prostředí, F vysoce hořlavý Přiřazené R-věty: R 11 Vysoce hořlavý, R 51/53 Toxický pro vodní organismy, může mít dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí. R 65 Zdraví škodlivý: při požití může vyvolat poškození plic. R 67 Výpary mohou způsobit ospalost a omámenost Přiřazené S-věty: S 2 Uchovávejte mimo dosah dětí, S 23 Nevdechujte páry/aerosoly, S 24 Zamezte styku s kůží, S 62 Při požití nevyvolávejte zvracení: okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.

Údaje obsažené v této informaci jsou popisy výrobku. Představují všeobecné pokyny na základě našich zkušeností a testů a nepřihlíží ke konkrétnímu případu aplikace. Z údajů nelze vyvozovat žádné nároky na náhradu. V případě potřeby se prosím obraťte na náš technický poradenský servis.

Použití pouze u obkladů série WALLSTONE.

 

Doplňkové parametry

Kategorie: Impregnace na obklady
Záruka: 1 rok
Hmotnost: 1 kg
? Vydatnost: 10 m²
Barva a vzhled: bez barvy
Hustota: 0,82 g/cm³
Záruka [v letech]: 2
Skladování: v suchu, uzavřených obalech, chránit před mrazem
Doba schnutí: 1/2 hod
Obsažené látky: siloxanové pojivo, polymery, uhlovodíky

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

5
2x
4
0x
3
2x
2
0x
1
0x
Nevyplňujte toto pole:

Firma Sopro Bauchemie GmbH patří svým rozsáhlým výrobním programem v oblasti stavební chemie pro pokládku obkladů a dlažby mezi přední výrobce v Evropě.

Tuto stavební chemii dodáváme k obkladům WALLSTONE