Impregnace SOPRO NFV 705 - zvýrazní barvy kamene

contact-form-0
690 Kč / ks
Skladem

Speciální produkt pro zvýraznění přirozené barvy a struktury přírodního kamene nevýrazného vzhledu a nebo který má být vzhledově sjednocen s jinou leštěnou plochou. Tzv. mokrý efekt. Použití pouze u přírodního kamene.

Na vzorkovně ve Svitavách se nenachází sklad tohoto produktu.

Většina objednávek s osobním odběrem bude naskladněna v rozmezí 5-14 dní (není-li produkt na objednání).

Detailní informace

Detailní popis produktu

Impregnace na přírodní kamenné obklady Wallstone SOPRO NFV 705 

Impregnační prostředek na siloxanové bázi se speciálními látkami zaručující zvýraznění barevného tónu kamene. Impregnace obsahuje organická rozpouštědla.

Návod zde : https://www.vipstone.cz/user/documents/upload/MNF 705.pdf  

Vlastnosti

 • pro savé a pórovité mramory a přírodní kámen 
 • odpuzuje vodu, nečistoty a usnadňuje čištění
 • netvoří lesklý povrch - matný ano
 • vsaje se do podkladu
 • vytváří vodoodpudivý a nečistoty odpuzující povrch
 • barva kamene a struktura se oživuje
 • netvoří žádný film
 • paropropustnost zůstává zachována
 • povrch není citlivý na znečištění a skvrny
 • usnadňuje čištění
 • drsnost povrchu zůstává nezměněna

Podklady

Podklad musí být schopen přijmout prostředek, čistý a bez skvrn, zároveň úplně vyschlý. Nesavé podklady jako např. leštěné nebo slinuté materiály (klinkery, kamenina apod.) se nesmí tímto prostředkem ošetřit. Pro leštěné a velice jemně broušené přírodní a betonové dlažby je nutné ošetřit jiným prostředkem, který je určen pro tyto materiály. Na jemně broušené podklady nanášíme velice tenkou vrstvu. V každém případě doporučujeme vždy provést zkušební vzorek.

Zpracování

Sopro MNF 705 se nanáší rovnoměrně na čistou a suchou dlažbu pomocí čistého válečku nebo štětce. Nezpracovávat na přímém slunce při teplotách pod +5°C a nad +25°C. Na silně savé podklady lze nanést dvě vrstvy prostředku. Prostředek nesmí vytvořit na povrchu film tzn. přebytečný materiál je nutné před zaschnutím setřít hadrem. Pracovní náčiní omývat ředidlem.

Trvanlivost impregnace

V interiérech při správném čištění neomezená. V exteriérech zůstane zvýrazňující účinek podle podkladu a povětrnostních vlivů cca. 1 – 2 roky, špínu odpuzující účinek cca. 5 – 7 let.

Upozornění

Používat pouze na úplně vyschlé podklady (u nově položených dlažeb a obkladů nanášet za 8 týdnů, jinak např. po dešti počkat několik dnů). Sklo, leštěné plochy, dřevo a lakované materiály, umělé materiály a ostatní citlivé plochy se musí chránit před úkapy.

Upozornění pro vaší bezpečnost

Při zpracování je nutné intenzivně větrat, nepoužívat otevřený oheň. Při práci s výrobkem se řídit podle pravidel pro zacházení se stavebními látkami/chemikáliemi. Chránit před dětmi. Značení: symboly: Xn Zdravý škodlivý, N Nebezpečný pro životní prostředí. Přiřazené R-věty: R 10 Hořlavý. R 20/21 Zdraví škodlivý při vdechování a při styku s kůží. R 37 Dráždí dýchací orgány. R 51/53 Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí. R 65 Zdraví škodlivý: při požití může vyvolat poškození plic. Přiřazené S-věty: S 2 Uchovávejte mimo dosah dětí. S 23 Nevdechujte páry, S 24 Zamezte styku s kůží. S 62 Při požití nevyvolávejte zvracení: okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.

Údaje obsažené v této informaci jsou popisy výrobku. Představují všeobecné pokyny na základě našich zkušeností a testů a nepřihlíží ke konkrétnímu případu aplikace. Z údajů nelze vyvozovat žádné nároky na náhradu. V případě potřeby se prosím obraťte na náš technický poradenský servis.

Použití pouze u přírodního kamene.

Použití pouze u obkladů série WALLSTONE.

 

Doplňkové parametry

Kategorie: Impregnace na obklady
Záruka: 1 rok
Hmotnost: 1 kg
? Vydatnost: 10 m²
Barva: bez barvy
Hustota: 0,85 g/cm³
Skladovat: 2 roky
Skladování: v suchu, uzavřených obalech, chránit před mrazem
Doba schnutí: 1/2 hod
Obsažené látky: přes 30% alifatických uhlovodíků, siloxany

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

5
5x
4
3x
3
3x
2
0x
1
0x
Nevyplňujte toto pole:

Firma Sopro Bauchemie GmbH patří svým rozsáhlým výrobním programem v oblasti stavební chemie pro pokládku obkladů a dlažby mezi přední výrobce v Evropě.

Tuto stavební chemii dodáváme k obkladům WALLSTONE